תודה רבה!   


"הזמן שציווה עלינו הטבע להקדיש למרגוע, מעניק לנו בשנתנו אמצעי עזר, שערכו רב מן השינה עצמה; כורח טבעי זה נהפך למקור הנאה, ואין אנו ישנים כדי לחיות בלבד, אלא כדי ללמוד לחיות טוב..

הבה נחשוף איפוא את עצמינו אל פשר חלומותינו, גברים כנשים, צעירים כקשישים, עשירים כדלים.. השינה מציעה את עצמה לכל ; היא אורים ותומים הנכונים תמיד להיות יועצנו המהימן והחרישי ; במסתורים אלה של תורה חדשה, כל אחד מאיתנו הוא בה בעת כהן גם טירון."

-סנססיוס מקירנה. המאה הרביעית

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon